SIEĆ

DOŁĄCZ DO NAS


Do udziału w sieci U-MOB LIFE na rzecz zrównoważonej mobilności akademickiej zaproszone są wszystkie europejskie uniwersytety.

Główne korzyści wynikające z uczestnictwa w sieci obejmują:


Możliwość wymiany informacji i wiedzy o zrównoważonej mobilności z innymi europejskimi uniwersytetami.

Dostęp do najlepszych innowacyjnych praktyk stosowanych na europejskich uniwersytetach.


Dostęp do kursu szkoleniowego dla menedżerów zrównoważonej mobilności w ramach U-MOB LIFE.

Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu zrównoważonej mobilności dla uczelni.

Dostęp do narzędzi promocyjnych pozwalających na rozpowszechnianie własnych inicjatyw z zakresu zrównoważonej mobilności.

CZŁONKOWIE

Università degli Studi di Pavia (UNIPV)


KONTAKT

"In compliance with the provisions of the European Data Protection Directive 95/46/EC, you are informed that your personal data will be incorporated into file property of Cracow University of Technology, Erasmus University Rotterdam, University of Bergamo, Universitat Autònoma de Barcelona, Novotec and Fundación Equipo Humano. This file has been created for the purpose of managing your participation in the U-MOB LIFE project and for forwarding news and updates on it.
You may exercise your right to access, rectify, cancel and opt out to such processing, by writing an email to info@u-mob.eu. As a proof of identity, a copy of the User’s ID or passport will be required"

Cookies Policy

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click the link for more information.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies