NOWOCZESNE
PRAKTYKI

Europejska strategia na rzecz środowiska miejskiego zakłada “radykalną zmianę proporcji pomiędzy różnymi systemami transportu, kładąc nacisk na transport publiczny i redukcję ruchu samochodowego w miastach”. Wymaga to skutecznych narzędzi zachęcających do korzystania ze zrównoważonych form mobilności; konieczne jest również zwiększenie społecznej świadomości o konieczności ograniczenia użytkowania samochodów w życiu codziennym.

Uniwersytety generują dużą liczbę podróży; na uniwersytet i w kierunku przeciwnym przemieszczają się codziennie tysiące ludzi. Dlatego też mobilność akademicką należy uwzględnić w procesie planowania systemów transportowych w mieście.


Uniwersytety posiadają własne jednostki wewnętrzne, których zadaniem jest podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania obszarem uczelni, infrastrukturą i usługami dostępnymi na terenie kampusów, jak i organizacji pracy i zajęć społeczności uczelnianej, a także rozstrzygania innych istotnych kwestii mających wpływ na mobilność tysięcy osób.

Odgrywają również kluczową rolę w kształceniu przyszłych obywateli i specjalistów, w sposób istotny przyczyniając się do zmiany naszej rzeczywistości. Istotny wpływ w tym zakresie ma włączanie praktyk zrównoważonej mobilności w programy kształcenia studentów.

Z tego powodu uniwersytety zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości stanowić muszą niezwykle ważne narzędzie wdrażania polityki unijnej.NASZE ROZWIĄZANIE

U-MOB LIFE to akronim „European Network for Sustainable Mobility at University” (Europejskiej sieci uniwersytetów na rzecz zrównoważonej mobilności) – pięcioletniego projektu europejskiego współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu LIFE. Projekt wystartował w lipcu 2016 roku, a jego zakończenie przewidziano na czerwiec 2021 roku. Całkowity budżet projektu to 1,329,427 euro.

U-MOB LIFE jest koordynowany przez firmę doradczą NovotecConsultores, S.A. specjalizującą się w problematyce ochrony środowiska. Uczestniczy w nim fundacja na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego FundaciónEquipoHumano, a także cztery europejskie uniwersytety wiodące prym w zakresie wdrażania praktyk zrównoważonej mobilności: Universitat Autònoma de Barcelona, Erasmus Universiteit Rotterdam, Università degli Studi di Bergamo oraz Politechnika Krakowska .

CELE

Głównym celem projektu U-MOB LIFE jest utworzenie sieci uniwersytetów dla przekazywania i wymiany wiedzy o najlepszych praktykach w zakresie zrównoważonej mobilności. Celem projektu jest obniżenie poziomu emisji CO2 wynikających z mobilności społeczności uniwersyteckiej.
Szczegółowe cele projektu U-MOB LIFE obejmują:

Europejskie konferencje poświęcone zrównoważonej mobilności uniwersyteckiej

PARTNERZYKONTAKT

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE U-MOB LIFE I WŁĄCZENIA SIĘ W EUROPEJSKĄ SIEĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI ZAPROSZONE SĄ WSZYSTKIE EUROPEJSKIE UNIWERSYTETY

"In compliance with the provisions of the European Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of April 27, 2016 (GDPR), you are informed that your personal data will be incorporated into file property of Cracow University of Technology, Erasmus University Rotterdam, University of Bergamo, Universitat Autònoma de Barcelona, Novotec and Fundación Equipo Humano. This file has been created for the purpose of managing your participation in the U-MOB LIFE project and for forwarding news and updates on it.

Fundación Equipo Humano, as the partner who manages the communications of U-MOB LIFE, is responsible for the treatment of personal data. Please, check FEH’S Privacy Policy and Legal Notice. You also may exercise your right to access, rectify, cancel and opt out to such processing, by writing an email to info@u-mob.eu”

Cookies Policy

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click the link for more information.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies