After LIFE Plan

After LIFE Plan

Dokument ten określa proces przejścia od sieci stworzonej w ramach projektu U·MOB LIFE, finansowanego przez program LIFE Komisji Europejskiej do autonomicznej sieci, która będzie nadal działać na rzecz zrównoważonej mobilności dla uniwersytetów w całej Europie, w wykorzystaniem własnych zasobów.

DOWNLOAD

Cookies Policy

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click the link for more information.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies