OKRES TRWANIA PROJEKTU
5 lat. 01/07/2016 – 31/12/2021
BUDŻET
1.329.427€ - 60% ze środków programu LIFE.
PARTNERZY
• 6 partnerów z 4 krajów europejskich: Hiszpanii, Holandii, Włoch i Polski
• 4 uniwersytety
• 1 firma doradcza
• 1 fundacja
DZIAŁANIA
• Zgromadzenie najlepszych akademickich praktyk w zakresie zrównoważonej mobilności.
• Stworzenie pierwszej sieci uniwersytetów na rzecz zrównoważonej mobilności.
• Stworzenie kursu szkoleniowego U·MOB dla menedżerów zrównoważonej mobilności.
• Wdrożenie strategicznych planów zrównoważonej mobilności na uniwersytetach stanowiących część sieci U·MOB.
• Rozszerzenie sieci U·MOB.
WYDARZENIA
• Pierwsza europejska konferencja U·MOB LIFE w Barcelonie w Hiszpanii
• Druga europejska konferencja U·MOB LIFE w Krakowie w Polsce
• Trzecia europejska konferencja U·MOB LIFE w Bergamo we Włoszech

CELE



KONTAKT

"In compliance with the provisions of the European Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of April 27, 2016 (GDPR), you are informed that your personal data will be incorporated into file property of Cracow University of Technology, Erasmus University Rotterdam, University of Bergamo, Universitat Autònoma de Barcelona, Novotec and Fundación Equipo Humano. This file has been created for the purpose of managing your participation in the U-MOB LIFE project and for forwarding news and updates on it.

Fundación Equipo Humano, as the partner who manages the communications of U-MOB LIFE, is responsible for the treatment of personal data. Please, check FEH’S Privacy Policy and Legal Notice. You also may exercise your right to access, rectify, cancel and opt out to such processing, by writing an email to info@u-mob.eu”

Cookies Policy

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click the link for more information.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies