DOŁĄCZ DO NAS

DOŁĄCZ DO NAS

Do udziału w sieci U-MOB LIFE na rzecz zrównoważonej mobilności akademickiej zaproszone są wszystkie europejskie uniwersytety.

Kampusy uniwersyteckie stanowią istotne miejsca codziennych dojazdów, przyczyniając się do emisji ton dwutlenku węgla rocznie. Są to jednak również ośrodki mające wpływ na zmianę zachowań komunikacyjnych i mogące promować bardziej zrównoważone formy mobilności wśród przyszłych pokoleń.
Czy Twój uniwersytet przyczynia się do promocji zrównoważonej mobilności?

Główne korzyści wynikające z uczestnictwa w sieci obejmują:


Możliwość wymiany informacji i wiedzy o zrównoważonej mobilności z innymi europejskimi uniwersytetami.

Dostęp do najlepszych innowacyjnych praktyk stosowanych na europejskich uniwersytetach.


Dostęp do kursu szkoleniowego dla menedżerów zrównoważonej mobilności w ramach U-MOB LIFE.

Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu planu zrównoważonej mobilności dla uczelni.

Dostęp do narzędzi promocyjnych pozwalających na rozpowszechnianie własnych inicjatyw z zakresu zrównoważonej mobilności.

Cookies Policy

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click the link for more information.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies