Narzędzie do pomiaru emisji CO2

Znajomość emisji CO2 związanej z podróżami na Twoją uczelnię i z powrotem pozwala Ci być świadomym wkładu tych emisji w zmiany klimatyczne, jak również zmierzyć skuteczność wdrażanych przez Ciebie działań. W tym celu oferujemy Ci arkusz kalkulacyjny, za pomocą którego można łatwo obliczyć emisję CO2 na podstawie niektórych pytań ankietowych.

POBIERZ Narzędzie do pomiaru emisji CO2 POBIERZ Ankietę na temat mobilności

Cookies Policy

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click the link for more information.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies