Przewodnik dla interesariuszy

Przewodnik dla interesariuszy

Uniwersytety odgrywają istotną rolę w planowaniu i zarządzanie mobilnością swoich pracowników i studentów, ale zakres ich działań jest mocno ograniczony – właściwie tylko do granic uczelni. Natomiast mobilność pracowników i studentów wykracza przecież poza jego bramy.

Władze uczelni nie mają żadnych uprawnień do kształtowania systemów transportowych w obrębie uczelni, jak i infrastruktury transportowej. Zatem sposób podróżowania studentów i pracowników na uczelnię nie jest kwestią, którą mogą rozwiązać jej władze – niezbędne jest zaangażowanie władz lokalnych i jednostek miejskich związanych z transportem.

Kluczowymi interesariuszami, które powinny współpracować z władzami uczelni w kwestii jej mobilności to Rada Miasta, władze regionalne i na szczeblu krajowym, a także przewoźnicy miejscy i firmy oferujące rozwiązania w zakresie mobilności oraz przedstawiciele różnych grup użytkowników (np. związki zawodowe, rady studenckie lub organizacje pozarządowe).

W tym kontekście nasze „Wytyczne dotyczące współpracy uniwersytetów i lokalnych interesariuszy” mają na celu wspieranie uniwersytetów w rozwijaniu współpracy z jednostkami zewnętrznymi w kwestiach mobilności, zachęcając do wdrażania polityki zrównoważonej mobilności wśród władz lokalnych i jednostek. Polityka ta przyniesie korzyści nie tylko społecznościom uniwersyteckim, ale także społecznościom lokalnym, ponieważ wpłynie na mobilność naszych miast.

DOWNLOAD GUIDE

Do you think this Stakeholders Guide has been useful to know about the influence that the relationships between the different social agents have on mobility? (wymagane)
Do you consider that this guide can be helpful for the different parties involved in promoting sustainable mobility in universities? (wymagane)

Cookies Policy

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click the link for more information.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies