WSPÓŁPRACUJ Z NAMI

WSPÓŁPRACA Z SIECIĄ U·MOB

Dołącz do sieci U-MOB i bądź częścią zmiany. Razem możemy stworzyć bardziej zrównoważone i przyjazne do życia miasta.

Czy jesteś zainteresowany współpracą z uniwersytetami będącymi członkami sieci U·MOB w celu promowania, rozpowszechniania i wdrażania dobrych praktyk w zakresie zrównoważonej mobilności?

Teraz masz taką możliwość! Sieć U·MOB nie będzie składać się wyłącznie z uniwersytetów europejskich, ale chcemy uzyskać wsparcie od wszystkich stron zainteresowanych promowaniem zrównoważonej mobilności.

Udział wszystkich zainteresowanych stron jest konieczny, aby działania w zakresie mobilności, która jest zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju, były skuteczne i osiągały postawione cele.

 

Kto może z nami współpracować?

Kluczowymi interesariuszami, którzy odgrywają znaczącą role w projekcie to:

 • Rady Miejskie/ Gminy
 • Władze regionalne i krajowe
 • Agencje transportowe
 • Grupy społeczne
 • Organizacje działające na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

Współpracując z nami osiągniesz następujące korzyści:

Dzięki zaangażowaniu każdy interesariusz odniesie wiele korzyści, które mogą się oczywiście różnić, w zależności od specyfiki danego interesariusza i być dostosowane do oczekiwanych celów danej organizacji.

 • Dostęp do wszystkich zasobów opracowanych w ramach projektu, w tym naszego kursu szkoleniowego na temat zrównoważonej mobilności.
 • Rozpowszechnianie najlepszych wdrożonych praktyk w zakresie mobilności, o ile mają one pozytywny wpływ na uniwersytety.
 • Aktywny udział we współpracy z uczelniami: konferencje, spotkania okrągłego stołu, fora itp.

 

Po co jesteś nam potrzebny?

Po to, aby…

 • Identyfikować STRATEGIE, aby uzyskać wspólne cele.
 • Tworzyć i wspierać SYNERGIĘ i prowadzić ciagły dialog.
 • Znajdować i rozlokowywać wspólne ZASOBY I FUNDUSZE.

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, sugerujemy skorzystać z Przewodnika dotyczącego współpracy pomiędzy Uniwersytetami & Lokalnymi Interesariuszami.

Cookies Policy

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click the link for more information.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies