Plan Zrównoważonej Mobilności

Plan Zrównoważonej Mobilności ma za główny cel poprawę dostępności obszarów docelowych oraz zapewnienie wysokiej jakości zrównoważonego transportu do tych obszarów, przez nie i wewnątrz nich. PZM przedstawia długoterminową strategię (określone kierunki strategiczne) na przyszłość i zawiera plan krótkoterminowej realizacji strategii, określający harmonogram wdrożenia, zakres odpowiedzialności i wymagane zasoby ludzkie i finansowe. Opracowanie i wdrożenie PZM bazuje na zintegrowanym podejściu opartym na wysokim poziomie współpracy, koordynacji i konsultacji między różnymi interesariuszami.

POBIERZ Szablon Planu Mobilności

POBIERZ Przykładowy Plan Mobilności

Cookies Policy

This website uses cookies to give you the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click the link for more information.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies